Phòng, Chống dịch Covid-19

Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường - (08/09/2019)

(DulichBinhthuan.com.vn).- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Võ Thành Huy vừa ký ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện Kế hoạch Số 3140/KH-UBND ngày 23/8/2019 và Công văn số 3135/UBND-TH ngày 23/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.
Trong đó, Kế hoạch Số 3140/KH-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận về thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Kết luận của Tỉnh ủy, của Thường trực HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng, an toàn trật tự xã hội của toàn tỉnh đến cuối năm 2019; Công văn số 3135/UBND-TH ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh về rút kinh nghiệm công tác phục vụ kỳ họp thứ 8 và chuẩn bị nội dung kỳ họp bất thường - kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X. Theo đó, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu:
 Các phòng chuyên môn nghiệp vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu lãnh đạo Sở triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch Số 3140/KH-UBND ngày 23/8/2019 và Công văn số 3135/UBND-TH ngày 23/8/2019. Tiếp tục rà soát triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2019, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các mức chỉ tiêu được giao năm 2019, trong đó chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình tiếp tục tổ chức các hình thức tuyên truyền, cổ động nhằm thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm và các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.
Phòng Quản lý Du lịch phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, đôn đốc đẩy nanh tiến độ triển khai các dự án du lịch có quy mô lớn, tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ các cơ sở lưu trú, đa dạng hóa sản phẩm và các loại hình dịch vụ du lịch phục vụ du khách. Đồng thời, tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phối hợp các sở, ngảnh trong việc chuẩn bị và tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận năm 2019. Phối hợp với Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai các cách làm hay, sáng tạo, lan tỏa, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo vệ môi trường, phân loại rác thải sinh hoạt, nâng cao năng lực thu gom, xử lý rác thải, nhất là tại các khu dân cư đô thị và khu vực ven biển.
Phòng Quản lý Thể dục thể thao tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hồ bơi, bãi tắm; triển khai các giải pháp cụ thể nhằm giảm thiểu tình trạng đuối nước, bảo đảm an toàn tại các hồ bơi, bãi tắm trên địa bàn toàn tỉnh.
Thanh tra Sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch; thường xuyên kiểm tra phòng chống đuối nước tại các hồ bơi, bãi tằm trên địa bàn tỉnh. Giúp lãnh đạo Sở nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có); tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong toàn ngành. Bên cạnh đó, chủ động rà soát để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ bảo đảm về trình tự, thủ tục quy định cũng như chất lượng, thời gian yêu cầu đối với những nội dung thuộc danh mục ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019.
Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc rà soát các nội dung công việc được giao trong năm 2019 để chủ động tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành 100% các nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 đã được Giám đốc Sở giao.
Nguyên Vũ
 


Liên kết website

Copyright © 2014 Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận

Địa chỉ: 24 Nguyễn Tất Thành, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3 810 801 - Fax: (0252) 3 832 987. Email: ttxtdulichbinhthuan@gmail.com.
Ghi rõ nguồn: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch hoặc www.dulichbinhthuan.com.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Xuân Nghĩa – Trưởng Ban biên tập, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận
Giấy phép thiết lập Trang Thông tin Điện tử, tổng hợp trên Internet số 02/GP-TTĐT ngày 20/3/2019 do Sở TTTT Bình Thuận cấp.
Số người online: 4
Số lượt truy cập: 9295218
Thiết kế bởi Tính Thành