Tin Du lịch nổi bật

Tuyên truyền các Nghị quyết về phát triển du lịch - (23/05/2017)

(DulichBinhthuan.com.vn).- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 08-NQ/TW, Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển du lịch và Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch.


(Biển Bình Thuận an toàn và xinh đẹp mời gọi du khách; Ảnh: Nguyên Vũ)

  Văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Sở; Ban quản lý các khu, điểm du lịch; Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp du lịch và doanh nghiệp lữ hành với nội dung như sau:
Thực hiện Công văn số 865-CV/BTGTU ngày 17/4/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ùy về việc tuyên truyền Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển du lịch.
Ngày 16/01/2017, Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và ngày 25/10/2016, Tỉnh ủy (khóa XIII) ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển du lịch đến năm 2020. Ngày 13/4/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 25/10/2016 của Tỉnh ủy (khóa XIII) đã ban hành về phát triển du lịch đến năm 2020.
Để đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch và Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố; Ban quản lý các khu, điểm du lịch và các doanh nghiệp du lịch triển khai thực hiện các nội dung như sau:
1. Các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai sâu rộng các hoạt động tuyên truyền về phát triển du lịch của tỉnh cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị, trong đó tập trung phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy và Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các ấn phẩm du lịch, tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh tuyên truyền thường xuyên về các giá trị văn hóa, lịch sử, tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của tỉnh; tăng cường hoạt động cổ động trực quan (băng rôn, pano, khẩu hiệu…) và giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch của tỉnh.
2. Ban quản lý các khu, điểm du lịch tích cực tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch của tỉnh và Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh cho cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị. Tham gia, đề xuất cơ chế quản lý có hiệu quả, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong khai thác tài nguyên du lịch; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh, thân thiện của người dân và du khách trong hoạt động du lịch; thực hiện tốt việc bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc.
3. Các doanh nghiệp du lịch tích cực tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch của tỉnh và Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh cho toàn thể cán bộ, nhân viên của đơn vị. Có phương án nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách, thường xuyên tái đầu tư đổi mới trang thiết bị. tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng nghề và thái độ ứng xử văn minh cho đội ngũ nhân viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Nghiên cứu, khảo sát, đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch mới, các tour du lịch mới, chất lượng cao, đảm bảo an ninh, an toàn, chất lượng, chu đáo, giá cả hợp lý.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; Ban quản lý các khu, điểm du lịch và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện.
Nguyên Vũ   

Liên kết website

Copyright © 2014 Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận

Địa chỉ: 24 Nguyễn Tất Thành, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3 810 801 - Fax: (0252) 3 832 987. Email: ttxtdulichbinhthuan@gmail.com.
Ghi rõ nguồn: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch hoặc www.dulichbinhthuan.com.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Xuân Nghĩa – Trưởng Ban biên tập, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận
Giấy phép thiết lập Trang Thông tin Điện tử, tổng hợp trên Internet số 02/GP-TTĐT ngày 20/3/2019 do Sở TTTT Bình Thuận cấp.
Số người online: 10
Số lượt truy cập: 8639248
Thiết kế bởi Tính Thành