Tin Du lịch nổi bật

Tỉnh ủy Bình Thuận ban hành kế hoạch phát triển du lịch đến năm 2020 - (16/07/2017)

(DulichBinhthuan.com.vn).- Ngày 7/7/2017, Tỉnh ủy Bình Thuận ban hành kế hoạch số 66-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về phát triển du lịch Bình Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


(nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách; Ảnh: Nguyên Vũ)

Theo đó, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giái pháp đã đề ra. Tập trung lảnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với thực tiễn, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động để đạt mục tiêu đến năm 2020 du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của du lịch, đổi mới tư duy phát triển du lịch theo quy luật kinh tế thị trường trong cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và toàn xã hội, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng thương hiệu du lịch Bình Thuận ngày càng hấp dẫn và có khả năng cạnh tranh cao.
Để đạt được các yêu cầu, kế hoạch cũng nêu ra 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Đó là đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch. Tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy, chú trọng các quan điểm mới của Đảng về vị trí, vai trò của du lịch để phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giữ vững hình ảnh du lịch hấp dẫn, an toàn và thân thiện. Trong cơ cấu lại ngành du lịch cần bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại, phát triển bền vững theo quy luật kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Triển khai hiệu quả quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đẩy mạnh tiến độ xây dựng và đưa các dự án du lịch đi vào hoạt động, triển khai các giải pháp và hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền công nhận khu du lịch quốc gia Mũi Né và điểm du lịch quốc gia Phú Quý.
Đối với đầu tư phát triển hạ tầng du lịch sẽ tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch, khuyến khích các nhà đầu tư chíến lược, đầu tư hình thành các khu dịch vụ du lịch có quy mô lớn, trung tâm mua sắm, giái trí chất lượng cáo tại các địa bàn trọng điểm du lịch. Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, qua đó thu hút du khách từ thị trường truyền thống, thị trường tiềm năng và phát triển thị trường khách nội địa, xây dựng vá phát triển giá trị thương hiệu du lịch Bình Thuận. Chú trọng giới thiệu hình ảnh trên báo, đài, kênh thông tin trong nước và quốc tế, mạng xã hội, phát huy các trạm thông tin hỗ trợ du khách, bộ nhận diện thương hiệu đáp ứng yêu cầu quảng bá và phát triển ngành trong thời gian tới.

(Du lịch - thể thao biển; Ảnh: Nguyên Vũ)

Nhằm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp du lịch phát triển, tỉnh sẽ thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Trung ương gắn với chủ động, rà soát, kiến nghị sửa đổi những hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện chính sách ưu đãi đặc thù, tạo môi trường thông thoáng về đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính để thu hút đầu tư phát triển thị trường bất động sản du lịch, hình thành các khu dịch vụ phức hợp, dư án du lịch văn hóa, thể thao quy mô lớn, trung tâm du lịch - thể thao biển, khu vui chơi, giải trí cao cấp, tổ hợp du lịch. Cùng với việc triển khai phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh xã hội hóa vá hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, đa dạng hóa các hình thức đào tạo du lịch, sẽ là giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Đẩy mạnh các loại hình du lịch có thế mạnh như du lịch - thể thao biển, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch văn hóa - lễ hội, du lịch biển, đảo, du lịch sinh thái, tham quan làng nghề, nâng cao chất lượng dịch vụ golf, thể thao biển, spa… Triển khai hiệu quả đề án “Xây dựng Binh Thuận thành trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia” và “Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2020. định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.
Cuối cùng là giải pháp tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch. Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về du lịch các cấp theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp, hiệu quả. Tăng cường vai trò của Ban chỉ đạo phát triển du lịch các cấp. Thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, hướng dẫn giao thông tạo thuận lợi cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Triển khai hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước các cấp” và đề án “Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Ngoài ra, còn tăng cường công tác thanh tra, kiễm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ hệ thống khách sạn, các doanh nghiệp lữ hành, đội ngũ hướng dẫn viên và các cơ sở dịch vụ du lịch, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật trong kinh doanh du lịch.
Nguyên Vũ
 

Liên kết website

Copyright © 2014 Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận

Địa chỉ: 24 Nguyễn Tất Thành, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3 810 801 - Fax: (0252) 3 832 987. Email: ttxtdulichbinhthuan@gmail.com.
Ghi rõ nguồn: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch hoặc www.dulichbinhthuan.com.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Xuân Nghĩa – Trưởng Ban biên tập, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận
Giấy phép thiết lập Trang Thông tin Điện tử, tổng hợp trên Internet số 02/GP-TTĐT ngày 20/3/2019 do Sở TTTT Bình Thuận cấp.
Số người online: 253
Số lượt truy cập: 8346157
Thiết kế bởi Tính Thành