Ban hành văn bản

Thư mời tham gia quảng bá trên website du lịch Bình Thuận 2016 - (18/02/2016)

 
           SỞ VĂN HÓA,THỂ THAO & DU LỊCH
          TRUNG TÂM THÔNG TIN
           XÚC TIẾN DU LỊCH BÌNH THUẬN
          Số:        /TTTTXTDL-TTHTDK
        V/v mời tham gia quảng bá trên
        website du lịch Bình Thuận của
    Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
 
 

        Bình Thuận, ngày     tháng 02  năm 2016
 

Kính gửi:  Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp du lịch

 
          Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận (Trung tâm) trân trọng cám ơn sự hỗ trợ, hợp tác và tham gia giới thiệu, quảng bá của Quý doanh nghiệp du lịch đối với du lịch Bình Thuận trong thời gian vừa qua.
 
        Website du lịch của Trung tâm (tiếng Việt: www.dulichbinhthuan.com.vn; tiếng Anh: www.muinetourism.vn) đã trở thành một kênh quảng bá hình ảnh điểm đến hiệu quả, là cầu nối của cộng đồng doanh nghiệp du lịch địa phương với khách hàng gần xa, là người bạn đồng hành tin cậy và hữu ích của nhân dân trong tỉnh cũng như khách du lịch trong nước và quốc tế khi tìm kiếm tất cả thông tin về du lịch Bình Thuận. Sự tin cậy và tính nhanh nhạy, đáp ứng tốt nhu cầu tìm kiếm thông tin của du khách do website mnag lại được thể hiện rõ qua lượng truy cập hàng năm tăng rất cao (năm 2014 có trên 500.000 lượt, năm 2015 có trên 1.000.000 lượt, tăng 200%).
 
          Bước vào năm 2016, website du lịch tiếp tục phản ánh, giới thiệu, quảng bá hiệu quả hơn nữa hình ảnh điểm đến du lịch Bình Thuận “Thân thiện - An toàn - Chất lượng”; giới thiệu các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; tiềm năng và cơ hội đầu tư; sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu của các doanh nghiệp. Website du lịch cũng là kênh thông tin để các doanh nghiệp trong tỉnh giới thiệu, quảng bá đến du khách những sản phẩm - dịch vụ mới, chương trình khuyến mãi năm 2016 và khẳng định thương hiệu trong lòng du khách.  
 
         Do vậy, Trung tâm rất trân trọng và hoan nghênh Quý doanh nghiệp tham gia giới thiệu, quảng bá trên website du lịch năm 2016. Tham gia quảng bá trên website du lịch, Quý doanh nghiệp có thêm cơ hội giới thiệu hình ảnh, các họat động, sự kiện của doanh nghiệp thông qua những bài viết, hình ảnh được website du lịch cập nhật, đăng tải và được hỗ trợ cung cấp thông tin miễn phí trên 3 trang mạng xã hội của Trung tâm hiện đang thu hút hàng ngàn lượt truy cập mỗi tháng:  Facebook “Mũi Né Việt Nam”, Instagram: “muinevietnam”, Twitter: “Mui Ne Viet Nam”.

(Đính kèm theo bảng giá: /userfiles/files/Bảng Giá Website.pdf
Hợp đồng mẫu: /userfiles/files/ Hợp đồng mẫu .doc

 
       Thông tin chi tiết liên hệ:
       Phòng Thông tin hỗ trợ du khách – Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch
       - Địa chỉ: 39 Mậu Thân, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận
       - Điện thoại: 062.3810801 – 0917.402.642 (Thùy Trâm)
       - Email: ttxtdulichbinhthuan@gmail.com.
Trân trọng./.
 
 
 
Nơi nhận:                                                                                                         GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                                                     
- BGĐ Trung tâm;
- Phòng HCTH (Kế tóan), NV;                                                                         
- Lưu: VT, TTHTDK.                                                                 
                                                                                                                             Lê Thân                                                              
                                                                                                     

Liên kết website

Copyright © 2014 Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận

Địa chỉ: 39 Mậu Thân, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0623) 810 801 - Fax: (0623) 832 987. Email: ttxtdulichbinhthuan@gmail.com.
Ghi rõ nguồn: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch hoặc www.dulichbinhthuan.com.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thân – Trưởng Ban biên tập, Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch Bình Thuận
Giấy phép thiết lập Trang Thông tin Điện tử, tổng hợp trên Internet số 01/GP-TTĐT ngày 21/1/2014 do Sở TTTT Bình Thuận cấp.
Số người online: 28
Số lượt truy cập: 4013209
Thiết kế bởi Tính Thành