Ban hành văn bản

Phòng chống MERS-Cov đối với khách du lịch. - (17/06/2015)

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc
             Số:   1043 /SVHTTDL-NVDL
V/v phòng chống MERS-Cov đối với khách du lịch.
 
 
Bình Thuận, ngày 15 tháng 6 năm 2015
 
                                  Kính gửi:
                                   - Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện,
thị xã,thành phố;
                                            - Ban quản lý các khu, điểm tham quan du lịch;
            - Các doanh nghiệp du lịch.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Du lịch tại công văn số 2249/BVHTTDL-TCDL ngày 05 tháng 6 năm 2015 về việc phòng, chống dịch bệnh gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông dio vi rút Corona (MERS-Cov).
          Để đảm bảo an toàn cho nhân dân, khách du lịch trong và ngoài nước đến Bình Thuận. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; Ban quản lý các khu, điểm tham quan du lịch; các doanh nghiệp du lịch tăng cường công tác phòng chống Hội chứng MERS-Cov vùng Trung Đông, xem đây là nhiệm vụ cấp bách, nghiêm túc thực hiện công tác phòng tránh, ngăn chặn diễn biến phức tạp của Hội chứng MERS-Cov, hạn chế đến mức thấp nhất tác động của Hội chứng MERS-Cov với hoạt động du lịch. Cụ thể như sau:
          1. Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế không nên tổ chức đưa khách du lịch đến các vùng đang có dịch bệnh đến Việt Nam. Khi đón các đoàn khách quốc tế đến từ các thị trường liên quan đến dịch bệnh cần hợp tác chặt chẽ với Cơ quan kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu quốc tế để thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm tra sức khỏe cho du khách theo đúng quy định của Bộ y tế.
          2. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; Ban quản lý các khu, điểm tham quan du lịch; các doanh nghiệp du lịch chủ động phối hợp triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách du lịch; quan tâm phối hợp, thông tin kịp thời, chính xác các ca nghi nhiễm Hội chứng MERS-Cov đến Sở y tế hoặc các cơ sở Y tế gần nhất để có được sự hỗ trợ, hướng dẫn về chuyên môn; phổ biến, tuyên truyền cho toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động và khách du lịch tại cơ sở được biết; thường xuyên cập nhật thông tin về dịch bệnh Mers-Cov và các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế để thông tin đầy đủ cho khách du lịch.
          Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; Ban quản lý các khu, điểm tham quan du lịch; các doanh nghiệp du lịch quan tâm, triển khai thực hiện.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh;
- Trung tâm TTXTDL;
- Lưu:VT, NVDL (H).
                KT.GIÁM ĐỐC
               PHÓ GIÁM ĐỐC
 
          (Đã ký và đóng dấu)
 
             Võ Hoàng Tuyết Linh

Liên kết website

Copyright © 2014 Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận

Địa chỉ: Đường Lê Thanh Nghị, khu phố 13, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3 810 801 - Fax: (0252) 3 832 987. Email: ttxtdulichbinhthuan@gmail.com.
Ghi rõ nguồn: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch hoặc www.dulichbinhthuan.com.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Xuân Nghĩa – Trưởng Ban biên tập, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận
Giấy phép thiết lập Trang Thông tin Điện tử, tổng hợp trên Internet số 02/GP-TTĐT ngày 20/3/2019 do Sở TTTT Bình Thuận cấp.
Số người online: 7
Số lượt truy cập: 11063331
Thiết kế bởi Tính Thành