VN EN
Hotline: (0252) 3810 801 - (0252) 3608 222
Nhà ở có phòng cho thuê (Cập nhật ngày 31/1/2019)
Ngày đăng: 11/02/2015 1560 lượt xem
STT  Tên Doanh Nghiệp  Địa chỉ SĐT (0252.)
  Nhà ở có phòng cho thuê    
  Khu vực Phan Thiết    
1
Hộ kinh doanh Nguyễn Tấn Lào
Nhà nghỉ Trường Thành
239B Thủ K. Huân - Phú Thủy 3833190
  Khu vực Hàm Tiến    
2
Hộ kinh doanh Bi Bo
Nhà nghỉ Bi Bo
199 Nguyễn Đình Chiểu  
3
Hộ kinh doanh Đồng Phát
Nhà nghỉ Đồng Phát
79 Nguyễn Đình Chiểu 3741065
4
Hộ kinh doanh Biển Nguồn
Nhà nghỉ Biển Nguồn
97 Nguyễn Đình Chiểu 3847019
5
Hộ kinh doanh Châu Linh
Nhà nghỉ Châu Linh
93 Nguyễn Đình Chiểu 3847161
  Khu vực Tuy Phong    
6
Hộ kinh doanh Bốn Côi
Nhà nghỉ Bốn Côi
86 Thống nhất, PR Cửa, Tuy phong 3854193
7
Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Ẩn
Nhà nghỉ Thuận Trí
18 Đường 17/4, Liên Hương, Tuy Phong 3850267
8
Hộ kinh doanh Biển Xanh
Nhà nghỉ Biển Xanh
143 Đường 17/4, Liên Hương, Tuy Phong 3850259
9
Hộ kinh doanh Thanh Tuyền
Nhà nghỉ Thanh Tuyền
Vĩnh phúc, Vĩnh Tân, Tuy Phong 6274836
10
Hộ kinh doanh Phước Thạnh
Nhà nghỉ Phước Thạnh
Bình Thạnh, Tuy Phong 3856054
11
Hộ kinh doanh Minh Hiếu
Nhà nghỉ Minh Hiếu
Bình Thạnh, Tuy Phong 2227018
12
Hộ kinh doanh Bốn Phương
Nhà nghỉ Bốn Phương
Bình Thạnh, Tuy Phong 3856033
13
Hộ kinh doanh Nhất Phương
Nhà nghỉ Nhất Phương
Bình Thạnh, Tuy Phong 3856260
14
Hộ kinh doanh Đỗ Ngọc Mười
Nhà nghỉ Việt Nga
51 Nguyễn Huệ, Liên Hương, Tuy phong 3850837
15
Công ty TNHH SXDV Ngọc Vân
Nhà Nghỉ Ngọc Vân
Cổ Thạch - Bình Thạnh - Tuy Phong   
16
Hộ kinh doanh Lâm Vân
Nhà nghỉ Lâm Vân
328 Xóm 3 Hòa Minh  - Tuy Phong  
17
Hộ kinh doanh Phan Thanh Phong
Nhà nghỉ Thành Danh
217B Quang Trung - PRC - Tuy Phong   
18
DNTN Hoài Bảo
Nhà nghỉ Hoài Bảo
Cổ Thạch, Bình Thạnh, Tuy Phong 3856016
19
Hộ kinh doanh Xuân Thủy
Nhà nghỉ Xuân Thủy
Cổ Thạch, Bình Thạnh, Tuy Phong 3856035
20
Hộ kinh doanh Ngọc Hưng
Nhà nghỉ Ngọc Hưng
Cổ Thạch - Bình Thạnh - Tuy Phong 3856023
21
DNTN DVTM Thanh Hằng
Nhà nghỉ Thanh Hằng
Cổ Thạch - Bình Thạnh - Tuy Phong 3856031
22
Hộ kinh doanh Thêu Thanh
Nhà nghỉ Thêu Thanh 1
Xóm 5A, Phú Hòa, Tuy Phong 2228568
23
Hộ kinh doanh Tô Thị Thanh
Nhà nghỉ Thêu Thanh 2
54 thôn Phú Hòa, Tuy Phong 0989361699
24
Hộ kinh doanh Tám Nhân
Nhà nghỉ Tám Nhân
Cổ Thạch - Bình Thạnh - Tuy Phong 3856074
25
Hộ kinh doanh Bảy Hiệp
Nhà nghỉ Bảy Hiệp
Cổ Thạch - Bình Thạnh - Tuy Phong 3856019
26
Hộ kinh doanh Huỳnh Long
Nhà nghỉ Huỳnh Long
Nguyễn Thị Minh Khai - TT Liên Hương 3950575
0988851049
27
Hộ kinh doanh Đoan Trang
Nhà nghỉ Đoan Trang
Cổ Thạch - Bình Thạnh - Tuy Phong 0165.241.4393
28
Hộ kinh doanh Hương Biển
Nhà nghỉ Hương Biển
Cổ Thạch - Bình Thạnh - Tuy Phong 3856020
29
Hộ kinh doanh Phan Thị Kim Hoa
Nhà nghỉ Hoàng Hoa
Cổ Thạch - Bình Thạnh - Tuy Phong 3854731
30
Hộ kinh doanh Quốc Hưng
Nhà nghỉ Quốc Hưng
194 Quang Trung - Phan Rí Cửa 3854731
31
Công ty TNHH Thạch Thảo
Nhà nghỉ Thạch Thảo
Cổ Thạch - Bình Thạnh - Tuy Phong 3856032
32
Hộ kinh doanh Phước Tâm
Nhà nghỉ Phước Tâm
Cổ Thạch - Bình Thạnh - Tuy Phong 0169.660.0232
33
Hộ kinh doanh Trần Thị Thanh Liên
Nhà nghỉ Thanh Tùng
Cổ Thạch - Bình Thạnh - Tuy Phong 3856047
34
Hộ kinh doanh Khải Hoàn
Nhà nghỉ Khải Hoàn
Cổ Thạch - Bình Thạnh - Tuy Phong 3856043
35
Hộ kinh doanh Phú Quý
Nhà nghỉ Phú Quý
Cổ Thạch - Bình Thạnh - Tuy Phong 3856214
36
Hộ kinh doanh Trương Thịnh
Nhà nghỉ Trương Thịnh
Cổ Thạch - Bình Thạnh - Tuy Phong 3856068
37
Hộ kinh doanh Lê Minh Sơn
Nhà nghỉ Hải Sơn
Cổ Thạch - Bình Thạnh - Tuy Phong 3856008
38
Hộ kinh doanh Tấn Tài 2
Nhà nghỉ Tấn Tài
Cổ Thạch - Bình Thạnh - Tuy Phong 3856013
39
Hộ kinh doanh Linh Cần
Nhà nghỉ Linh Cần
Cổ Thạch - Bình Thạnh - Tuy Phong 6502239

 

Video - Clips

Liên kết Website