Tin tức nổi bật

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động ứng phó bão, mưa lũ - (29/10/2020)

(DulichBinhthuan.com.vn).- Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Võ Thành Huy vừa ký ban hành văn bản về việc ứng phó với bão, mưa lũ gửi các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc, phòng VH-TT huyện, thị xã, thành phố và phòng Văn xã huyện Phú Quý.
Theo đó, hực hiện Công điện số 02/CĐ-UBND hồi 10 giờ 00’ ngày 26 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận về triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ và Công văn số 4195 /UBND-KT ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Thông báo số 328/TB-VPCP về công tác phòng, chống thiên tai và xử lý một số vấn đề cấp bách phát sinh. Đồng thời, để chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của cơn bão số 9 (có tên quốc tế Molave). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc, phòng VH-TT các địa phương, phòng Văn xã huyện Phú Quý thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”, phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả bắt đầu từ cộng đồng, từ cơ sở là chính yếu; cập nhật thông tin cảnh báo, dự báo và theo dõi diễn biến, vùng nguy hiểm, phạm vi ảnh hưởng của cơn bão số 9; nghiêm túc tổ chức phân công cán bộ, công chức, viên chức tham gia trực bão tại cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Bên cạnh đó, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2020của Thủ tướng Chính phủ về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai; Kế hoạch số 209-KH/TU ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Tỉnhủy Bình Thuận và Kế hoạch số 3168/KH-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 209-KH/TU ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Tỉnh ủy Bình Thuận về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cộng đồng về các loại hình thiên tai, kinh nghiệm, kiến thức phòng tránh, nhất là việc chủ động phương án ứng phó, khắc phục hậu quả với bão mạnh, siêu bão, lũ lớn kết hợp xả lũ hồ chứa. Tích cực đẩy mạnh việc tổ chức thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai theo quy định tại Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP; Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Thuận 4 để có nguồn dự phòng chủ động xử lý trong công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.
Cụ thể các công việc, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Văn phòng Sở tham mưu lãnh đạo Sở văn bản chỉ đạo về các công việc triển khai chủ động ứng phó cơn bão số 9, nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản, phương tiện của ngành, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại nếu có sự cố xảy ra. Cùng với đó, báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổng hợp) để chỉ đạo xử lý, giải quyết hoặc xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.
Đối với Phòng Quản lý Du lịch Sở, tham mưu văn bản thông báo cho các cơ sở lưu trú du lịch và du khách trên địa bàn tỉnh nắm bắt về diễn biến của cơn bão số 9; đồng thời, phối hợp Hiệp hội du lịch, Ban quản lý các khu du lịch, UBND các địa phương có phương án di dời, đảm bảo an toàn cho du khách. Thông báo cho các chủ Khu du lịch đang đầu tư xây dựng và đang hoạt động triển khai các biện pháp ứng phó sạt lở bờ biển do sóng mạnh, triều cường dâng cao và an toàn công trình khi bão đổ bộ. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình Sở kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thực hiện Quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cần gia cố các Bảng hiệu, Banron, cờ phướng treo trên các tuyến đường.
Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch còn giao Thanh tra Sở cùng với Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Quản lý Thể dục thể thao và Phòng Quản lý Du lịch kiểm tra việc triển khai các công việc chủ động ứng phó với cơn bão số 9 theo tinh thần công văn này. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị, địa phương tập trung triển khai ngay các công việc chủ động ứng phó với cơn bão số 9 và báo cáo để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo với UBND tỉnh theo quy định.
Nguyên Vũ


Liên kết website

Copyright © 2014 Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận

Địa chỉ: 24 Nguyễn Tất Thành, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3 810 801 - Fax: (0252) 3 832 987. Email: ttxtdulichbinhthuan@gmail.com.
Ghi rõ nguồn: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch hoặc www.dulichbinhthuan.com.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Xuân Nghĩa – Trưởng Ban biên tập, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận
Giấy phép thiết lập Trang Thông tin Điện tử, tổng hợp trên Internet số 02/GP-TTĐT ngày 20/3/2019 do Sở TTTT Bình Thuận cấp.
Số người online: 6
Số lượt truy cập: 10475740
Thiết kế bởi Tính Thành