Thông tin du lịch

Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới 2020 - (06/06/2020)

(DulichBinhthuan.com.vn).- Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận Nguyễn Lan Ngọc vừa ký ban hành văn bản yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa - Thông tin các địa phương, Phòng Văn xã huyện Phú Quý tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới 2020.


(Tiềm năng biển, đảo Bình Thuận; Ảnh: Nguyên Vũ)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan biển, đảo Việt Nam gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và lồng ghép các nội dung có liên quan trong văn kiện của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIV; các nội dung tại Chương trình hành động số 60-CTr/TU ngày 18/01/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XII I) thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến 2045 tại Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 21/4/2020; quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam, phát triển các ngành kinh tế biển nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia, bảo vệ các quyền và lợi ích quốc gia Việt Nam trong biển Đông.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn yêu cầu treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam” và Ngày Đại dương thế giới năm 2020 chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền vững” ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại. Đồng thời, tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua có sự tham gia của cộng đồng; đặc biệt là giới trẻ, phụ nữ như: ra quân làm vệ sinh môi trường biển, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường, khuyến khích sản xuất sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường trong sinh hoạt cũng như trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Giao Phòng Quản lý Du lịch tham mưu lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai đến các doanh nghiệp du lịch, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh và Hiệp hội Du lịch để triển khai thực hiện; tham mưu tổ chức các hoạt động hưởng ứng của Ngành trên lĩnh vực du lịch. Cùng với đó, giao Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh nghiên cứu, tìm kiếm các thông tin, tư liệu về chủ đề biển, đảo để tăng cường viết tin, bài tuyên truyền trên các báo, đài, các hình thức trực tuyến, mạng xã hội, Cổng Thông tin điện tử ngành. Các phòng, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Văn phòng Sở, email: lanht@svhttdl.gov.vn) trước ngày 03/7/2020 để tổng hợp và báo cáo Sở Tài nguyên - Môi trường theo quy định.
Nguyên Vũ    


Liên kết website

Copyright © 2014 Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận

Địa chỉ: 24 Nguyễn Tất Thành, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3 810 801 - Fax: (0252) 3 832 987. Email: ttxtdulichbinhthuan@gmail.com.
Ghi rõ nguồn: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch hoặc www.dulichbinhthuan.com.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Xuân Nghĩa – Trưởng Ban biên tập, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận
Giấy phép thiết lập Trang Thông tin Điện tử, tổng hợp trên Internet số 02/GP-TTĐT ngày 20/3/2019 do Sở TTTT Bình Thuận cấp.
Số người online: 9
Số lượt truy cập: 9103535
Thiết kế bởi Tính Thành