Thông tin du lịch

Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Môi trường thế giới - (07/06/2019)

(DulichBinhhthuan.com.vn).- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi ác phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố và Phòng Văn xã huyện Phú Quý về việc tổ chức các hoạt 9do65ng hưỡng ứng ngày Đại dương thế giới và ngày Môi trường thế giới năm 2019.


(Làm sạch môi trường biển;; Ảnh: Hữu Tuấn)
 

Theo đó, thực hiện Công văn số 1969/BVHTTDL-KHCNMT ngày 24/5/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019; Công văn số 1801/UBND-KT ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương Thế giới năm 2019; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu triển khai thực hiện một số nội dung nhằm tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 và Ngày Đại dương thế giới 08/6.
 Cụ thể, triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Đồng thời, tùy vào tình hình đơn vị, địa phương để tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam”, “Tháng hành động vì môi trường”, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019 cho phù hợp theo hướng dẫn tại nội dung công văn số 1969/BVHTTDL-KHCNMT ngày 24/5/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công văn số 2229/BTNMT-TTTNMT ngày 15/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công văn số 1801/UBND-KT ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh.
Đồng thời, Tổ chức treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam”, “Tháng hành động vì môi trường”, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019 tại cơ quan, đơn vị, nơi công cộng, các trục đường chính theo nội dung hướng dẫn của UBND tỉnh với thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng từ tháng 5/2019 đến hết tháng 7/2019. Bên cạnh đó, giao Phòng Quản lý Du lịch tham mưu lãnh đạo Sở triển khai đến các doanh nghiệp du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh và Hiệp hội Du lịch để triển khai thực hiện, tham mưu tổ chức các hoạt động hưởng ứng của ngành trên lĩnh vực du lịch và tổng hợp báo cáo kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
Riệng Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch nghiên cứu, tìm kiếm các thông tin tư liệu về chủ đề biển, đảo để tăng cường viết tin, bài tuyên truyền trên các báo, đài, Cổng thông tin điện tử du lịch. Đối với các phòng, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1801/UBND-KT ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh và gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua phòng Quản lý Du lịch Sở), trước ngày 08/7/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.
Nguyên Vũ


Liên kết website

Copyright © 2014 Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận

Địa chỉ: 24 Nguyễn Tất Thành, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3 810 801 - Fax: (0252) 3 832 987. Email: ttxtdulichbinhthuan@gmail.com.
Ghi rõ nguồn: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch hoặc www.dulichbinhthuan.com.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Xuân Nghĩa – Trưởng Ban biên tập, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận
Giấy phép thiết lập Trang Thông tin Điện tử, tổng hợp trên Internet số 02/GP-TTĐT ngày 20/3/2019 do Sở TTTT Bình Thuận cấp.
Số người online: 30
Số lượt truy cập: 7700351
Thiết kế bởi Tính Thành